Rejseforsikring

Når køber en rejse til Benalmadena eller Puerto Banus med Tryghedsrejser, så SKAL du ha’ en rejseforsikring, der som minimum dækker udgifter til sygdomsbehandling og hjemtransport.

Alle rejseforsikringer der følger med en indboforsikring er ofte omfattet af en række undtagelser. Der kan for eksempel være begrænsninger afhængigt af forsikringstagerens alder, sygdom ved afrejsen, kroniske sygdomme, statsborgerskab, rejser til særlige risikoområder osv. Husk derfor altid at gennemlæse forsikringsbetingelserne grundigt. Eller kan du altid tilkøbe en rejseforsikring hos Gauda eller Europæiske som er de to store anerkendte forsikringsselskaber.

Når du rejser til Puerto Banus

Så du skal huske at medbringe det blå EU-sygesikringskort, da du ikke længere er dækket af den offentlige sygesikring, når du rejser. Det blå EU-sygesikringskort er gratis og kan bestilles på: www.borger.dk

Det blå kort er ikke en rejseforsikring

Mange, som rejser i EU, medbringer det blå EU-sygesikringskort som eneste sikkerhed. Kortet sikrer, at man kan komme på offentligt sygehus eller til læge, hvis man bliver syg på sin rejse. Mange glemmer dog at undersøge, hvad kortet egentlig dækker, og i værste fald, hvad det ikke dækker:

Det blå EU-sygesikringskort dækker nødvendig læge-og sygehusbehandling, medicin m.m. Med kortet er man dækket ved både akut sygdom/tilskadekomst og ’behovsbestemt sygehjælp.

Med kortet har man ret til samme ydelser og på de samme vilkår som borgerne i det pågældende land. Derfor risikerer man at skulle betale en del af behandlingen selv, hvis dette er gældende for borgerne i det land, hvortil man rejser.

Kortet dækker ikke hjemtransport, hvis du bliver syg, kommer til skade eller afgår ved døden. I værste fald vil du selv eller dine nærmeste pårørende hæfte for disse udgifter.

Kortet dækker kun på offentlige klinikker og hospitaler. Hvis lægen eller hospitalet ikke er tilknyttet den offentlige sygesikring, hæfter du selv for udgifterne. I denne forbindelse er det vigtigt at være opmærksom på, at der kan være store variationer i de offentlige sundhedstilbud også inden for det samme land. Der kan på nogle destinationer være langt til offentlige sundhedstilbud.

Kortet giver ikke adgang til nogen form for alarmcentral, så du er selv ansvarlig for al koordinering m.m. lokalt på lokalt sprog.

Det er derfor særdeles vigtigt at supplere dækningen ved det blå kort med en rejseforsikring, da en rejseforsikring også dækker andet end kun sygdom, så du derved kan få dækket udgifter i forbindelse med sygdom, tilskadekomst, dødsfald og evt. hjemtransport til Danmark.

Bagage

Mange husstandsforsikringer/familieforsikringer dækker i tilfælde af forsvundet eller beskadiget bagage. Men ofte er dækningen begrænset til et vist beløb, og kostbare enkeltdele kan være undtaget. Derfor kan det være nødvendigt at tegne en særskilt rejseforsikring, der indeholder bagagedækning, ikke mindst i tilfælde af bagageforsinkelse, der desværre ikke så sjældent forekommer.

Kreditkort

Mange har i dag et Mastercard med rejseforsikring inkluderet. De fleste glemmer dog at undersøge, hvordan og hvad dette dækker. Det afhænger f.eks både af, hvilken type Mastercard man har, og hvilken bank, der har udstedt kortet. Derudover afhænger det ofte også af, hvor mange af rejseomkostningerne, der er betalt med kortet. Undersøg evt. følgende:

Er din rejse dækket? Hvor mange af rejseomkostningerne skal være betalt med kortet, for at den bliver det?

Dækker det kun dig, eller er familien også omfattet?

Dækker kortet din rejses formål og de ferieaktiviteter, du har planlagt?

Dækker det på din destination og i den retmæssige rejselængde?

Hvad er dækningssummen for sygdom og hjemtransport?

Dækker det hjemkaldelse og sygeledsagelse?

Er der nogen selvrisiko og andre begrænsninger, som du bør være opmærksom på?

Er der adgang til 24-timers alarmcentral og adgang til læge via mobil?

Forsikringsselskab / indboforsikring

Hos de fleste private forsikringsselskaber har du mulighed for enten at købe eller tilkøbe en rejseforsikring. Disse rejseforsikringer har ofte de mest generelle og nødvendige dækninger såsom bl.a. hjemtransport og sygdomsbehandling. Nogle kan have en række begrænsninger, som kan være værd at undersøge:

Dækker den rejsens formål og de ferieaktiviteter, som du har planlagt?

Er der en selvrisiko, og hvor højt et beløb lyder den på?

Inkluderer den dækning for hjemkaldelse og sygeledsagelse?

Er ansvarsforsikring inkluderet?

Er der adgang til 24-timers alarmcentral og adgang til læge via mobil?

Gouda Rejseforsikring

Trygheds Rejser kan hjælpe dig med at tegne en forsikring gennem Gouda Rejseforsikring, som kan tilbyde en forsikring, der passer lige til din rejse.

Du kan vælge en Årsrejseforsikring, der dækker i 12 måneder. Goudas Årsrejseforsikring gælder for alle rene ferierejser af op til 30 dages varighed, som du tager på i løbet af et helt år.

Årsrejseforsikringen kan tegnes, så den dækker dig som enkeltperson, senior (+70) eller hele husstanden. Vælger du dækning for hele husstanden, vil årsrejseforsikringen dække forsikringstageren, dennes ægtefælle/samlever og hjemmeboende børn. Egne medrejsende børn under 18 år er desuden dækket, uanset om de er en del af husstanden eller ej.

Bemærk, at hvis du har en kronisk eller eksisterende sygdom, så bør du søge en forhåndsvurdering. Hvis du inden for de seneste to måneder har været indlagt, været til læge uden for almindelig kontrol, fået ændret din medicin eller henvist til en behandling, så kan du overveje at søge om forhåndsgodkendelse. Det er ikke et krav, at du søger om forhåndsvurdering, men det er en mulighed for dig for at blive stillet bedre end betingelserne for forsikringen og få afklaret, om du evt. kan blive dækket for lidelsen eller følger af denne alligevel.

Er du forsikret hos et andet selskab, kan der gælde andre regler – se din police eller spørg dit forsikringsselskab. Det er den rejsendes eget ansvar, at den tegnede forsikring indeholder den fornødne dækning.

Bemærk i øvrigt, at en rejseforsikring hos Gouda også indeholder dækning i tilfælde af, at din bagage skulle blive forsinket under rejsen.

Afbestillingsforsikring

Du kan også vælge at købe en afbestillingsforsikring, der dækker, hvis du bliver tvunget til at afbestille din rejse, fx på grund af sygdom.

Kombineret rejse- og afbestillingsforsikring

Hvis du har brug for både rejse- og afbestillingsforsikring, kan du købe dem som én samlet pakke. I dette tilfælde dækker din afbestillingsforsikring i et helt år, ligesom Årsrejseforsikringen. Den samlede forsikringspakke skal også købes senest ved indbetaling af depositum, for at afbestillingsforsikringen gælder.

Læg mærke til, at hvis du vælger den kombinerede rejse- og afbestillingsforsikring, er der en begrænsning på det beløb, forsikringen sækker. Rejser du til Europa, er du dækket for maks. 10.000,- pr. person. I resten af verden er det maksimale beløb 30.000,- pr. person. Hvis din rejse er dyrere end de angivne beløb, kan du købe en tillægsforsikring hos Gouda. Det vil i langt de fleste tilfælde være billigere end at købe rejseforsikring og afbestillingsforsikring hver for sig.

Læs mere om Goudas årsrejseforsikring på:

www.gouda.dk

Gouda har i forbindelse med Coronapandemien tilpasset deres forsikringsprodukter, så man fortsat er rigtigt godt dækket, hvis der skulle opstå problemer foranlediget af Corona.

Kontakt Gouda og bestilt din forsikring på https://www.gouda.dk/ eller ring på +45 88208820

Translate »